Politică de confidențialitate

Ultima actualizare: mai 2019

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC TAICOVSKY SRL , cu sediul în Str Cosasilor nr 3-7, CLUJ-NAPOCA, în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet taicovsky.ro. („Site-ul”)

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, SC TAICOVSKY SRL  va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod indirect în contextul utilizării Site-ului. Aceste date analizeaza modul în care utilizatorii utilizează site-ul.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, SC TAICOVSKY SRL  prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC TAICOVSKY SRL de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, SC TAICOVSKY SRL  va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, SC TAICOVSKY SRL  va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de SC TAICOVSKY SRL  pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SC TAICOVSKY SRL  poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină SC TAICOVSKY SRL  în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu furnizori de servicii IT si/sau Marketing), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către SC TAICOVSKY SRL  pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană. 

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către SC TAICOVSKY SRL , conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea SC TAICOVSKY SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către SC TAICOVSKY SRL  a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, SC TAICOVSKY SRL  să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către SC TAICOVSKY SRL  către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al SC TAICOVSKY SRL  sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care SC TAICOVSKY SRL  poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: gdpr@taicovsky.ro.

 

Cookies

Acest Site foloseste cookies pentru a imbunatati experienta utilizatorilor. 

WPML

Stochează doar acele cookie-uri care sunt importante pentru ca acesta să funcționeze corect. Următoarea listă cu toate cookie-urile stocate de WPML:

_icl_current_language – Stochează limba curentă
_icl_visitor_lang_js – Stochează limba redirecționată.
wpml_browser_redirect_test – Testează dacă cookie-urile sunt activate.
wpml_referer_url – Stochează ultima adresă URL solicitată pe front-end.

Awstats

Acest site web utilizează Awstats, un serviciu de analiză web furnizat de Awstats. Awstats folosește „cookie-uri”, care sunt fișiere text plasate pe computerul dvs., pentru a ajuta site-ul să analizeze modul în care utilizatorii utilizează site-ul. Informațiile generate de cookie despre utilizarea site-ului dvs. web (inclusiv adresa dvs. IP) vor fi transmise și stocate de către Awstats pe serverele din Statele Unite. Awstats va folosi aceste informații în scopul evaluării utilizării site-ului dvs. web, compilând rapoarte despre activitatea site-ului pentru operatorii site-ului și oferind alte servicii referitoare la activitatea site-ului și la utilizarea internetului. De asemenea, Awstats poate transfera aceste informații către terțe părți, dacă este necesar prin lege sau în cazul în care aceste terțe părți prelucrează informațiile în numele Awstats. Awstats nu va asocia adresa IP cu alte date deținute de Awstats. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu prelucrarea datelor despre dvs. de către Awstats în modul și în scopurile enunțate mai sus.